23 Aug 2012

Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego

1 Komentarz fizjoterapia

Kręgosłup lędźwiowy ze względu na swoje położenie w układzie ruchu i prace, jaka musi wykonać w codziennym funkcjonowaniu człowieka, najszybciej ulega destrukcji.

Trudność odnalezienia pierwotnej przyczyny bólu wynika ze skomplikowanej budowy elementów kostnych kręgów i jednocześnie dosyć małej przestrzeni anatomicznej, w której musza z sobą wzajemnie funkcjonować: układ nerwowy, krwionośny, limfatyczny, struktury otaczające stawy miedzykręgowe, pierścień włóknisty otaczający jadro miażdżyste oraz mięsnie, które stabilizują i poruszają ten kompleks.

To powoduje, że często terapia jest objawowa, a nie przyczynowa! Problem ten w dzisiejszych czasach dotyczy bardzo dużej liczby młodych ludzi, których trudno jest zakwalifikować do grupy pacjentów mających zmiany określane mianem tzw. zużycia. Dlatego współczesna fizjoterapia musi korzystać z wyników badań, które dadzą jednoznaczną odpowiedź, czy działania podejmowane w pracy z pacjentem mają istotny wpływ na podniesienie poziomu funkcjonowania narządu ruchu – zarówno pod względem biomechanicznym, jak i neurofizjologicznym.

Fizjoterapeucie bardzo trudno jest kontrolować obiektywnie swoje działania w procesie leczenia pacjenta. Powyższe zdanie być może brzmi co najmniej dziwnie, bo przecież wszyscy odnoszą wymierne sukcesy w prowadzeniu terapii z pacjentem. Z praktycznego punktu widzenia za powodzenie uznaje się zazwyczaj zmniejszenie lub eliminację bólu. Ale czy można stwierdzić, że zakończenie terapii, której efektem jest eliminacja bólu, likwiduje problem?

Dzięki wysokiemu poziomowi dzisiejszej medycyny w większości przypadków problem bólu narządu ruchu jest rozwiązywany w gabinetach lekarskich, przez zastosowanie farmakoterapii w różnych formach. Często nie zwraca się uwagi na to, że konsekwencją bólu są niekontrolowane zmiany napięcia mięśni czy też błędne wzorce ruchowe. Doniesienia naukowe jednoznacznie mówią [4, 10], że zmiana napięcia mięśni w układzie lokalnym i globalnym powoduje dysbalans.

W efekcie braku równowagi tworzy się błędne koło, które najczęściej prowadzi do kolejnych epizodów. Ból często zmienia wzorzec ruchu [7, 8] poprzez zwiększenie sztywności mięśni w kilku sąsiadujących ze sobą stawach. Dotyczy to głównie mięśni zawierających przewagę jednostek motorycznych wolnych (JMW), które są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy i kontrolę nerwowo-mięśniową (tzw. stabilizację segmentalną).

Aby dowiedzieć się więcej – Fizjoterapia kręgosłup lędźwiowy – pobierz artykuł w formie pdf

Pobierz artykuł w formacie PDF: http://www.fizjo-sport.pl/news/231/66/Koncepcja-kinetic-control-jako…

23 Aug 2012

Fizjoterapia w Sporcie – Skorzystaj! Specjalna oferta szkolenia Kinetic Control w Sporcie

Brak Komentarzy fizjoterapia

fizjoterapia w sporcie Kinetic ControlSkorzystaj z niepowtaralnej okazji i weź udział w szkoleniu Kinetic Control 22-23 września 2012 w Rzeszowie za jedyne 800zł.

Wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami w fizjoterapii i rehabilitacji zapraszamy do rejestracji. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

Zarejestruj się

1. Fizjoterapia w sporcie – wprowadzenie

a) Model biomechaniczny (duże obciążenia treningowe).
b) Model neurofizjologiczny (niskie obciążenia i kontrola ruchu).
c) Trening niskiej aktywacji mięśni przez peryferyjny i centralny system nerwowy.
d) Termin: trenning kontroli motorycznej.
e) Najnowsze doniesienia naukowe: badanie i skuteczność rehabilitacji w prewencji.

2. Zrozumienie funkcji mięśni vs. aktywacja (kiedy i w jaki sposób?)

a) Relacja długość a napięcie mięśnia.
b) Funkcjonalny podział mięśni na systemy stabilizacji pod kątem treningu.
c) Wpływ centralnego systemu nerwowego na mięśnie.
d) Bólu i możliwości prowadzenia treningu.
e) Analiza różnych przypadków.
f) Model cylindra stabilizacji ‘Core Stability’ – rozwinięta koncepcja.
g) Na czym polega dysfunkcja w aktywacji mięśnia.
h) Wskazania kliniczne podczas treningu aktywacji mięśni – progi pobudliwości.
i) Adaptacja systemu nerwowego i hipertrofia: korzyści i ograniczenia treningu siłowego.

3. Centrum stabilności: klasyfikacja i podział na grupy

a) “CORE STABILITY” – dyskusja nad aktualną definicją.
b) Miejscowy trening stabilizacji i kontroli motorycznej.
c) Globalny trening stabilizacji i kontroli motorycznej.
d) Asymetryczne i symetryczne obciążenia tułowia.
e) Szczegółowa analiza centrum stabilności z podziałem na podgrupy.

4. Obiektywna ocena centrum stabilności i kontroli u sportowca

a) Obciążanie funkcjonalnym ciężarem ciała – testy kontroli motorycnej i siły.
b) Obciążanie dodatkowym ciężarem – testy kontroli motorycznej i siły.
c) Zaburzenie równowagi mięśniowej.
d) Względna sztywność i względna gibkość – przykłady.
e) Błędy ruchowe i niekontrolowany ruch jako przyczyny patologii.

5. Strategie postępowania terapeutycznego w treningu i rehabilitacji urazów

6. Stabilizacja i trening tułowia

7. Integracja i podsumowanie Zarejestruj się na kurs Rehabilitacja w Sporcie – Kinetic Control

a) Screening i badanie na potrzeby prewencji i rehabilitacji.
b) Praktyczne zastosowanie metody na sportowcach.

31 Jul 2012

Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

1 Komentarz artykuły, fizjoteraipa kręgosłup lędźwiowy, fizjoterapia, rehabilitacja, rehabilitacja kręgosłup lędźwiowy

Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupaFunkcjonalna ocena ruchu oraz przykładowa progresja cwiczeń według wybranych elementów metod Kinetic Control i Neurac (fizjoterapia i rehabilitacja).

Dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (low back pain) doświadcza blisko 80% społeczeństwa zamieszkującego zindustrializowane kraje [1, 2]. Problemy te często stają się przyczyną różnego rodzaju dysfunkcji, które prowadzą do ograniczenia pełnej sprawności – nie tylko w sferze ruchowej, ale również w społecznej. Skutkuje to zwiększeniem nakładów ekonomicznych w celu zapobiegania i leczenia tych jakże powszechnych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

W każdym przypadku wystąpienia objawów bólowych, które obejmują kręgosłup lędźwiowy, należy liczyć się z zaburzeniem systemu kontroli nerwowo-mięśniowej. Nieprawidłowe działanie układu sensomotorycznego najczęściej jest skutkiem powstałych dolegliwości, co nie znaczy, że w niektórych przypadkach może być zupełnie na odwrót. Dlatego w programy terapeutyczne powinny być wdrożone specyficzne działania, których zadaniem będzie odtworzenie prawidłowych wzorców motorycznych. Zastosowanie tego rodzaju terapii często bywa określane mianem reedukacji nerwowo-mięśniowej.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz artykuł w formie pdf

Czytaj więcej

12 Jul 2012

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę kinetic control

Brak Komentarzy fizjoterapia

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu wyprostu i rotacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa w oparciu o metodę kinetic control Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości układu kostno-stawowego. Przynajmniej raz w życiu ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa odczuwa 60–85% populacji. Wielu autorów określa ten problem jako epidemię, a jej występowanie zyskało miano choroby cywilizacyjnej.

Pełny artykuł do pobrania ze strony fizjo-sport.pl

12 Jul 2012

Woda, woda, woda…

1 Komentarz fizjoterapia

woda - ile wody wypijaciePowszechnie wiadomo, że picie wody jest niezbędne do zachowania zdrowia. Eksperci podają informację iż należy wypijać przynajmniej dwa litry wody dziennie, a latem nawet 3-4 litrów. Ile litrów wody wypijacie?

06 Jul 2012

Warsztaty fizjoterapia i rehabilitacja

3 Komentarzy fizjoteraipa kręgosłup lędźwiowy, fizjoterapia, konferencje, rehabilitacja, szkolenia fizjoterapia, szkolenia rehabilitacja, warsztaty

warsztaty fizjoterapia i rehabilitacjaZobacz swoich pacjentów w nowym wymiarze

Praktyczne warsztaty: 21 Września 2012

Miejsce: Rzeszów

Godzina: 14.00-20.00

Cena: 149PLN

Ilość osób ograniczona: 30 osób (ważna kolejność zgłoszeń)

Program warsztatów z fizjoterapii i rehabiltiacji:

14:00 – 15:30

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego.

16:00 – 17:30

Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością kręgosłupa lędźwiowego.

18:00 – 20:00

Zespół cieśni podbarkowej (ang. Subacromial Impingement Syndrome- SIS) – postępowanie terapeutyczne.

Najczęstsza dysfunkcja powodująca ból stawu ramiennego. Połowa przypadków związana jest z cieśnią podbarkową. Przestrzeń podbarkowa to połączenie czynnościowe w stawie ramiennym. Zapoznaj się z artykułem.

Zarejestruj się już dziś!

Szczegóły: warsztaty fizjoterapia

Organizatorem jest Fizjo-Sport – fizjoterapia i rehabilitacja dla aktywnych.

 

06 Jul 2012

Zespół cieśni podbarkowej – rehabilitacja i fizjoterapia

Brak Komentarzy artykuły, Bark, Obręcz barkowa

Zespół cieśni podbarkowejZespół cieśni podbarkowej (subacromial impingement syndrome – SIS) to jedna z najczęstszych dysfunkcji powodujących ból przednio-bocznej części stawu ramiennego. Blisko połowa przypadków dolegliwości ze strony obręczy barkowej związana jest z cieśnią podbarkową, nazywaną także ciasnotą podbarkową lub konfliktem podbarkowym.

Pobierz artykuł w formacie PDF:
Zespół cieśni podbarkowej – postępowanie terapeutyczne w oparciu o metodę Kinetic Control

Przestrzeń podbarkowa pełni funkcję połączenia czynnościowego w stawie ramiennym. Jest to przestrzeń ograniczona od strony górnej wyrostkiem barkowym, więzadłem kruczo-barkowym, wyrostkiem kruczym łopatki oraz stawem barkowo-obojczykowym. Od strony dolnej ogranicza ją głowa kości ramiennej wraz z częścią guzka większego. Na podstawie zdjęć rentgenowskich ustalono, że średnia odległość od dolnej granicy wyrostka barkowego łopatki i granicy głowy kości ramiennej w projekcji przedniej wynosi 9–10 mm [11]. W przestrzeni tej znajduje się kaletka podbarkowa, mięśnie należące do stożka rotatorów oraz ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia. Z powodu zmniejszenia przestrzeni podbarkowej, dochodzi do konfliktu i kompresji struktur znajdujących się w jej obrębie. Dolegliwości bólowe najczęściej występują w czwartej dekadzie życia u osób, które wykonują ruchy kończyną górną nad głową i są związane z czynnościami dnia codziennego, pracą zawodową czy sportem (np. siatkówka, tenis, pływanie) [2, 7]. Czytaj więcej

14 Jun 2012

Witamy na stronie fizjoterapiablog.pl

2 Komentarzy fizjoterapia, rehabilitacja

Nowy wymiar  rehabilitacji i fizjoterapii. Blog poświęcony nowościom, wydarzeniom, aktualnościom ze świata rehabilitacji, najnowszym trendom.  Serdecznie zapraszamy do śledzenia wpisów oraz ich komentowania. Zostań naszym fanem na facebook’u: http://www.facebook.com/pages/FizjoterapiaBlog/422999637740208 Facebook Fizjo-Sport